Kontakt

If you have any questions about the items presented on the blog, cooperation, or any other - write to me :)

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące rzeczy prezentowanych na blogu, współpracy czy jakąkolwiek inną sprawę, o której możemy pogadać - napisz do mnie :)


pracownia.happyforms@gmail.com